Theologie

Inleiding

Vaak wanneer ik met mensen (zowel christenen, als niet-christenen) spreek over God, heb ik een ‘onbehagelijk’ gevoel. Want hoewel het onderwerp over God gaat, denk ik geregeld: welke God bedoel jij eigenlijk?

‘Unheimisch gevoel’

Tegenwoordig is het begrip God, zeker voor mij, een ‘uitgehold’ begrip. Wie je ook spreekt, iedereen gelooft wel op een of andere manier in (een) God. Daarnaast kom ik geregeld mensen (vooral christenen) tegen die beweren of geloven dat de God van de Islam, Jodendom en Christendom, dezelfde is. Maar ook bij degene die dit niet beweren krijg ik een ‘unheimisch’ gevoel als zij spreken over God. In mijn optiek blijft hun spreken zo algemeen, dat ik het gevoel krijgt dat, de God waar ze over spreken, net zo goed een of andere god van een andere religie zou kunnen zijn.

Verklaar je nader

Ik denk dat het daarom goed is, wanneer we (met anderen) spreken over God, we ons nader en duidelijker verklaren. Of de vraag moeten durven stellen: Welke God bedoel je eigenlijk? Wat is Zijn naam? En wat is Zijn wezen? En juist dit blijkt, zeker voor veel christenen, niet eenvoudig. Zij weten hun God niet ‘te verdedigen’ of te concretiseren. Natuurlijk weet ik ook dat ik God niet hoef te verdedigen. God is in staat om Zichzelf te openbaren aan de ander. Maar daar gaat het hier niet om. Wat ik bedoel te zeggen is, in hoeverre kennen wij, christenen, nog werkelijk onze God? Ben ik of jij nog in staat om Hem te ‘omschrijven’ zoals Hij Zich daadwerkelijk heeft geopenbaard in de Bijbel? Stel je voor dat ik met iemand spreek over mijn vrouw, en mij wordt gevraagd mijn vrouw te omschrijven, ben ik dan in staat specifiek genoeg te zijn, of krijgt de persoon die het aanhoort de gedachten: ‘welke vrouw bedoelt hij eigenlijk?’ of ‘het lijkt mijn vrouw wel?’ Wanneer dit het geval is, dan denk ik, dat je je eens moet afvragen of jouw relatie met je vrouw wel ‘echt’ of ‘diep’ genoeg is. Zowel jij als ik zouden in dit geval erkennen dat er iets niet klopt. Zo is het, mijns inziens, ook het geval met het spreken over God. Wij, als christenen, zouden ons (tegenover anderen) nader moeten kunnen verklaren. De ander duidelijk maken dat we het niet over een of andere algemene god hebben, waar iedereen zich goed bij voelt, of zijn/haar god in herkent. We moeten weer leren God zo weer te geven, Wie Hij daadwerkelijk is, zoals Hij zich heeft geopenbaard.

Leren kennen van God

Vandaar deze pagina ‘Theologie’. In deze pagina zullen artikelen verschijnen over het (leren) kennen van God. Wie is Hij en waarin onderscheidt Hij zich van andere goden. Maar er zullen ook artikelen verschijnen over God de Zoon en God de Heilige Geest en alle andere onderwerpen die te maken hebben met het kennen van God als persoon, maar ook het kennen van Zijn wil, plan en dergelijke.

Follow by Email
Facebook

Facebook
Google+

Twitter
LinkedIn

LINKEDIN
Whatsapp