Simchat Torah

cropped-simchat-torah-blauw.jpg

Logo

Het logo van School van Leo is een boekrol met daarin de Hebreeuwse woorden שִֹמְחַת תוֹרָה (spreek uit: Simchat Thora).

De boekrol

De boekrol staat voor de Thora, de vijf boeken van Mozes. Het zijn de vijf boeken (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium) die Mozes ‘uit eigen handen’ van JHWH (God) zelf heeft ontvangen (Deuteronomium 31:24). Het is mijn overtuiging dat de Thora de leidraad is van de andere 61 boeken van het Oude en Nieuwe Testament. M.a.w. de profeten en de geschriften in het Oude Testament en de evangeliën en de brieven in het Nieuwe Testament kunnen alleen begrepen worden in het licht van de Thora.

שִֹמְחַת תוֹרָה (Simchat Thora)

Simchat Thora is een joods feest waarop wordt gevierd dat het Joodse volk de Thora bezit en het op deze dag na een jaar hebben uitgelezen. Simchat Torah betekent vreugde van de wet.

De reden dat ik gekozen heb voor de Hebreeuwse woorden Simchat Thora is drieledig.

  1. Wanneer je de rijkdom ontdekt van Gods Woord (en dan met name de eerste vijf boeken van Mozes), dan brengt dit vreugde in je hart. Vreugde over de Schepper van hemel en aarde, de God van Israël en Zichzelf geopenbaard heeft als JHWH (Jaweh), de Ik ben, die Ik ben.
  2. Ik geloof dat Jezus het vleesgeworden Woord is, de Levende Thora, die ware vreugde heeft gebracht, brengt en zal brengen in de levens van mensen, die Hem erkennen als de Zoon van God, de beloofde Messias (Messiach), de Koning van Israël. En daarmee is hij de Simchat Thora.
  3. Het doel van mijn website is om de lezers de vreugde voor Gods Woord (Thora) over te brengen, door het schrijven van artikelen over Gods Woord vanuit Joods/Christelijk perspectief. Om te laten zien dat het kennen van de Thora essentieel is om de volledige Bijbel te kunnen begrijpen.
Follow by Email
Facebook

Facebook
Google+

Twitter
LinkedIn

LINKEDIN
Whatsapp