Leviticus

Het Bijbelboek Vayikra, onder de meeste van ons meer bekend als Leviticus, is denk ik de minst gelezen Bijbelboek, omdat het boek ver van ons huidig seculiere cultuur afstaat. Mede omdat Leviticus gezien wordt als een ‘wettisch’ boek, die volgens velen heeft afgedaan,...

Wat voor offers zijn het nu?

In dit artikel wil ik stilstaan bij de eerste drie offers die genoemd worden in Leviticus hoofdstuk 1 t/m 3. Het eerste offer wordt in de meeste vertalingen weergeven met brandoffer. het tweede en derde offer worden elk verschillend genoemd, zo noemt de HSV en NBV het...

Mag Ik bij je komen buurten?

De vorige keer hebben we gezien dat God de mens roept (vayikra) vanuit de taal van de liefde. Jonathan Sacks zegt over taal: ‘ de oplossing binnen het Judaïsme voor de afstand tussen God en de mens is taal. Alleen woorden hebben macht om de kloof tussen de eindige...

Geroepen uit liefde

Zoals ik in de inleiding heb gezegd heet het Bijbelboek Leviticus in het Hebreeuws vayikra, afgeleid van het eerste woord waarmee het Bijbelboek begint. Vayikra betekent ‘En hij riep’ (afgeleid van het werkwoord kara’ (קָרַא), dat roepen betekent) . Zoals we kunnen...