Gods wapenrusting

Wie kent niet het Bijbelgedeelte Efeze 6:11-18. Het is de welbekende beschreven wapenrusting van God door Paulus, die wij als gelovigen behoren aan te trekken om de verleidingen van de duivel te kunnen weerstaan. Het beeld wat ons bij deze uitleg wordt voorgeschoteld...